Οι κάμερες παρακολούθησης συγκαταλέγονται ανάμεσα στα συστήματα παρακολούθησης που βοηθούν τη διαλεύκανση μιας υπόθεσης.

Η χρήση συστημάτων παρακολούθησης γίνεται μόνο για θεμιτούς σκοπούς και η χρήση αυτής της υπηρεσίας για αθέμιτους λόγους δεν επιτρέπεται (βάσει του νόμου 3206/2003 που ορίζεται στο ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003).

Η ανάπτυξη και αναβάθμιση της τεχνολογίας έχει συνδράμει καταλυτικά και στην εξέλιξη της σύγχρονης ιδιωτικής έρευνας. Μια επαγγελματική ουσιαστική έρευνα σίγουρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία απλή υπόθεση αλλά ως μία πολυσύνθετη διαδικασία.

Κατηγορίες στις κάμερες παρακολούθησης

Οι κάμερες παρακολούθησης διακρίνονται σε εσωτερικού χώρου και εξωτερικού χώρουακόμα και κάμερες IP. Η καταγραφή πληροφοριών από τις κάμερες παρακολούθησης σε επαγγελματικούς και προσωπικούς χώρους, προσφέρουν στην έρευνα εξέχουσας σημασίας πληροφοριακό υλικό που μπορεί να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί κατάλληλα από τον ιδιωτικό ερευνητή.

Τί προσφέρουν σε έναν ιδιωτικό ερευνητή οι κάμερες παρακολούθησης;

Κάτι που μπορεί πιθανόν να μην έχει υποπέσει στην αντίληψη του ιδιωτικού ερευνητή μπορεί να έχει καταγραφεί από τις κάμερες παρακολούθησης και να αποτελεί ακόμα και στοιχείο κλειδί.

Έτσι στην εποχή μας τεχνολογία και ιδιωτική έρευνα πορεύονται μαζί και οι κάμερες παρακολούθησης συγκαταλέγονται στην κορυφή των προτιμήσεων ανάμεσα στα συστήματα παρακολούθησης.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ