Το τεστ πατρότητας διερευνά κατά πόσο κάποιος είναι βιολογικός πατέρας ενός ή περισσοτέρων τέκνων. Με την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και της γενετικής η ακρίβεια των αποτελεσμάτων που δίνει το τεστ πατρότητας αγγίζει το ποσοστό του 99,9%.

Ποιοί είναι οι λόγοι για ένα τεστ πατρότητας;

Το τεστ πατρότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί βασικά για 2 λόγους:

α) για προσωπικούς λόγους όταν κάποιος θέλει μια γενετική απόδειξη ότι είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί απλά και γρήγορα ακόμα και από το σπίτι συλλέγοντας τα δείγματα και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται από το ιατρικό εργαστήριο

β) για νόμιμη απόδειξη πατρότητας / ή μη πατρότητας, δηλαδή τεστ πατρότητας με νομική ισχύ, σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη κατά τη συλλογή του δείγματος η παρουσία ενός ανεξάρτητου τρίτου μάρτυρα (συμβολαιογράφος, δικηγόρος, πραγματογνώμονας ή ακόμα και προσωπικός γιατρός).

Το γραφείο μας μέσα από σειρά επιτυχημένων συνεργασιών με τα κατάλληλα ιατρικά εργαστήρια, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες του και αυτή την υπηρεσία και συγκεκριμένα DNA τεστ με νομική ισχύ.

Νομική ισχύς ενός τεστ πατρότητας

Το τεστ πατρότητας μπορεί να έχει νομική ισχύ και να χρησιμοποιηθεί σε αστικές υποθέσεις καθώς και σε περιπτώσεις εξακρίβωσης βιολογικών δεσμών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την παρουσία ενός επίσημου πραγματογνώμονα των δικαστικών αρχών που εξασφαλίζει την εγκυρότητα των αναλύσεων καθώς επίσης και την εκπροσώπηση στο Δικαστήριο. Ο πραγματογνώμονας θα ταυτοποιήσει τους συμμετέχοντες στο τεστ DNA, θα πιστοποιήσει τη διαδικασία ανάλυσης και τέλος θα υπογράψει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

Ποιά είναι η απαραίτητη προϋπόθεση;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σχετικά αποτελέσματα στο Δικαστήριο, είναι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να έχουν δώσει προκαταρκτικά τη συγκατάθεσή τους για την συγκεκριμένη ανάλυση. Η ταυτοποίηση των προσώπων μπορεί γίνει αυτοπροσώπως ή ακόμα και μέσω μιας νέας καινοτόμου διαδικασίας του λεγόμενου «on line πρωτοκόλλου δειγματοληψίας»

Πώς γίνεται το τεστ πατρότητας;

Το τεστ πατρότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με λήψη σάλιου, η συλλογή των δειγμάτων γίνεται με απλή τριβή του εσωτερικού του μάγουλου με έναν βαμβακοφόρο στυλεό. Το τεστ είναι εξαιρετικά απλό, γρήγορο και ανώδυνο. Δεν απαιτείται η συλλογή αίματος ή άλλων βιολογικών δειγμάτων. Είναι λανθασμένη η αντίληψη που υπάρχει ακόμα και σήμερα ότι το αίμα είναι πιο αξιόπιστο στις εξετάσεις DNA για την εξακρίβωση της βιολογικής συγγένειας. Ο μύθος αυτός έχει διατηρηθεί επειδή το αίμα χρησιμοποιείται στις κλασικές μικροβιολογικές εξετάσεις. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλα τα κύτταρα του οργανισμού -με εξαίρεση τα ερυθρά αιμοσφαίρια που δεν έχουν πυρήνα- περιέχουν τις ίδιες γενετικές πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Επομένως είτε χρησιμοποιήσουμε αίμα, είτε σάλιο, είτε οποιοδήποτε άλλο ιστό ή έκκριση του ανθρώπινου σώματος το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA θα είναι το εξίσου αξιόπιστο.

Επίλυση υπόθεσης τεστ πατρότητας στην ελληνική πραγματικότητα

Μέχρι σήμερα στην ελληνική πραγματικότητα, η επίλυση και της πιο απλής υπόθεσης πατρότητας ήταν μια διαδικασία χρονοβόρα, με μεγάλο κόστος και ταλαιπωρία για τους εμπλεκόμενους. Ο μύθος των κρατικών εργαστηρίων στα οποία θα πρέπει θεωρητικά να διεκπεραιωθούν οι αναλύσεις DNA για να έχουν νομική ισχύ καταρρίφθηκε, αφού σε κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν εφαρμόζονται οι σύγχρονες τεχνολογίες για τη διεκπεραίωση αυτών των αναλύσεων. Ακόμα και στις περιπτώσεις που κάποιοι επιστήμονες δημόσιων νοσοκομείων ισχυρίζονται ότι μπορούν να κάνουν αναλύσεις DNA για την εξακρίβωση των βιολογικών δεσμών, η διαδικασία φλερτάρει με το ποινικό αδίκημα αφού τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι παντελώς αναξιόπιστα λόγω των απαρχαιωμένων τεχνολογιών.

Τί εξαλείφεται με το τεστ πατρότητας;

Με το τεστ πατρότητας εξαλείφεται κάθε δεύτερη σκέψη σχετικά με την γονική ταυτότητα του τέκνου. Η ύπαρξη ερωτηματικών σε σχέση με την πατρότητα ενός τέκνου προκαλεί αναταράξεις στην ευρύτερη καθημερινότητα του ατόμου, αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που τέτοια ερωτήματα δεν πρέπει ποτέ να μένουν αναπάντητα.

Όλα τα τεστ πραγματοποιούνται με απόλυτη διακριτικότητα και εχεμυθεια και τα αποτελέσματα είναι άκρως εμπιστευτικά.

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ INSIDER, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στα Γραφεία ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ INSIDER λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κρίση στη χώρα μας και τις δυσκολίες, που έχει επιφέρει στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου έχουμε προσαρμόσει τις τιμές και το κόστος των υπηρεσιών μας. Έτσι, σχεδιάζουμε για σας έρευνες, που να είναι προσιτές σε όλους τους πελάτες: επαγγελματίες και ιδιώτες.

ντετέκτιβ
.