Τα οικονομικά ζητήματα και η εξαπάτηση απαιτούν συντονισμένη και λεπτομερή έρευνα αφού οι ψευδείς οικονομικές αξιώσεις και εξαπατήσεις μπορεί να είναι τόσο καλά στημένες που φαινομενικά τίποτα να μην παρεκκλίνει του νόμου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει ζητήματα που αφορούν σε οικονομικές αξιώσεις / απαιτήσεις απέναντι σε ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές εταιρείες, πολλά υποσχόμενες επενδύσεις με μεγάλο ποσοστό κέρδους οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό είναι αβάσιμες και ελλοχεύουν πολλούς κινδύνους.

Το γραφείο μας επίσης αναλαμβάνει και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα οικονομικής φύσεως πλήττει κάθε φυσικό πρόσωπο.

Διερευνά ενδελεχώς την περίπτωση υπερβολικών απαιτήσεων από πλευράς ασφαλιζομένωνή μετόχων ακόμα και την προσπάθεια εξαπάτησης των εταιρειών μέσω ψευδών ή παραποιημένων στοιχείων.

Οικονομικά ζητήματα, Εξαπάτηση

Η προσέγγιση της έρευνάς μας στα οικονομικά ζητήματα και την εξαπάτηση παίρνει πολλές μορφές, ξεκινώντας από την εξέταση πιθανών μαρτύρων ή οποιονδήποτε άλλων εμπλεκόμενων ατόμων σχετικών προς την υπόθεση.

Η έρευνα πρέπει πάντα να είναι διακριτική να διέπεται από τις αρχές του επαγγελματισμού ούτως ώστε να προστατεύονται όσοι μπορούν να βοηθήσουν, αλλά και να μην πλήττεται το κύρος κανενός πριν εξακριβωθούν και διασταυρωθούν πλήρως τα στοιχεία.

Οι άνθρωποι του γραφείου μας με υψηλό αίσθημα ευθύνης συλλέγουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία μαρτυρίες, φωτογραφίες κ.α και τα παραδίδουν στον πελάτη μαζί με μια λεπτομερή αναφορά της ερευνάς τους.

Η συντονισμένη έρευνά μας έχει βοηθήσει πολλές εταιρείες να διευθετήσουν ποικίλες περιπτώσεις ψευδών απαιτήσεων.

Είναι πάρα πολλοί οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που πλήττονται από ενδοϋπαλληλικές κλοπές, απάτες και άλλες εταιρικές ζημιές που μπορούν να τους κοστίσουν τεράστια χρηματικά ποσά, αλλά και να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρη την αξιοπιστία και το κύρος μιας εταιρείας.

Το γραφείο μας προσφέρει ουσιαστικό πλάνο και σχεδιασμό προστασίας των εταιριών με μία σειρά ιδιαίτερα προηγμένων υπηρεσιών που ελαχιστοποιήσουν και προλαμβάνουν όλους τους εν δυνάμει κινδύνους.

Στόχος μας είναι η θωράκιση του επαγγελματικού περιβάλλοντος με όλες τις σύγχρονες μεθόδους και η εξάλειψη των εταιρικών κινδύνων όπως καθαρισμό εταιρικών χώρων από κοριούς, «παρακολούθηση» των εργασιακών χώρων, έλεγχος για απάτες - κλοπές και άλλες υπηρεσίες για τη μέγιστη ασφάλεια.

Εξαπάτηση λόγω άφαντων χρεοφειλετών

Ένα άλλο καθημερινό πλέον πρόβλημα είναι η περίπτωση των λεγόμενων «άφαντων» χρεοφειλετών. Οι οικονομικές δυσκολίες της εποχής έχουν φέρει σε δύσκολη θέση πολλές επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε αδιέξοδο αντιμετωπίζοντας καθημερινά την δυσκολία εντοπισμού των λεγόμενων «άφαντων» οφειλετών.

Το γραφείο μας, πάντοτε εντός του θεσπισμένου νομικού πλαισίου, χωρίς παραβιάσεις και θέτοντας ως μοναδική μας προτεραιότητα την προάσπιση των δικαιωμάτων σας, αναλαμβάνουμε όχι μόνο να εντοπίσουμε τον οφειλέτη, αλλά και να σας παρέχουμε μια πλήρη εικόνα για την οικονομική του κατάσταση, διασταυρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες των περιουσιακών του στοιχείων. Διαθέτουμε την πείρα και την τεχνογνωσία που χρειάζεται για να σας προσφέρουμε ουσιαστική λύση και να ελαχιστοποιήσουμε όλους τους πιθανούς κινδύνους.

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ INSIDER, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στα Γραφεία ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ INSIDER λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κρίση στη χώρα μας και τις δυσκολίες, που έχει επιφέρει στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου έχουμε προσαρμόσει τις τιμές και το κόστος των υπηρεσιών μας. Έτσι, σχεδιάζουμε για σας έρευνες, που να είναι προσιτές σε όλους τους πελάτες: επαγγελματίες και ιδιώτες.

ντετέκτιβ
.