Ο σχεδιασμός της συνοδείας VIP προσώπων είναι για το γραφείο μας μία από τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με εξειδικευμένα στελέχη.

Τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας αντιμετωπίζουν πολλούς και πολυποίκιλους κινδύνους (ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού, επιθετικές συμπεριφορές, απειλές) οι οποίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η συνοδεία προσώπων VIP δεν είναι μια απλή υπόθεση.

Οι άνθρωποι μας χάρις στη μακροχρόνια πείρα τους σχεδιάζουν το κατάλληλο πλάνο με άκρα προσοχή και διακριτικότητα, ελέγχουν και καλύπτουν σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου όλους τους χώρους που δραστηριοποιείται χωρίς να διαταράσσουν την καθημερινότητα του, έτσι το σημαίνον πρόσωπο οδηγείται στο προορισμό του με ασφάλεια, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.