Ο εντοπισμός των μαρτύρων και η εν γένει παρακολούθηση με σκοπό τη συλλογή στοιχείων απαιτούν συντονισμένη δράση και μεθοδικότητα. Ο ρόλος των μαρτύρων παίζει καθοριστικό ρόλο σε μια δικαστική υπόθεση. Ο εντοπισμός των μαρτύρων και η εν γένει παρακολούθηση με σκοπό τη συλλογή στοιχείων απαιτούν συντονισμένη δράση και μεθοδικότητα.

Το γραφείο μας διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένους ανθρώπους οι οποίο αναλύοντας την κάθε πτυχή μιας υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και τις πιο δύσκολες και ασυνήθιστες παραμέτρους μπορούν να εντοπίσουν τους κατάλληλους μάρτυρες, θωρακίζοντας την υπόθεση σας από όλες τις πλευρές και προσφέροντας έτσι τη σιγουριά ενός θετικού αποτελέσματος και τη διαλεύκανση της αλήθειας.