Η παρακολούθηση τηλεφώνου σταθερού ή κινητού με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού γίνεται μόνο για θεμιτούς σκοπούς και η χρήση αυτής της υπηρεσίας για αθέμιτους λόγους δεν επιτρέπεται (βάσει του νόμου 3206/2003 που ορίζεται στο ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003).

Η παρακολούθηση τηλεφώνου μπορεί να κριθεί αναγκαία σε διάφορες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα παρακολούθηση κινητού κάποιου εφήβου για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι εμπλέκεται σε παράνομες πράξεις ή κάνει χρήση ουσιών. Σε μία τέτοια περίπτωση η παρακολούθηση τηλεφώνου μπορεί να αποβεί σωτήρια.

Κατόπιν αιτήματος επιχειρηματιών που έχουν υποψίες για περιπτώσεις βιομηχανικής κατασκοπείας, απάτης ή μη έντιμων υπαλλήλων.

Για ιδιώτες που μπορεί να έχουν πέσει θύματα κυκλωμάτων είτε δέχονται απειλές από άτομα των οποίων την ταυτότητα δεν γνωρίζουν. Η παρακολούθηση τηλεφώνων χρειάζεται και σε περιπτώσεις λεκτικών παρενοχλήσεων.

Το γραφείο μας έχοντας εμπειρία σε ζητήματα παρακολούθησης τηλεφώνου λειτουργεί μεθοδικά και επαγγελματικά έχοντας ως μοναδικό του στόχο την συλλογή ουσιαστικών πληροφοριών όσο και τεκμηριωμένων αποδείξεων.

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ INSIDER, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στα Γραφεία ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ INSIDER λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κρίση στη χώρα μας και τις δυσκολίες, που έχει επιφέρει στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου έχουμε προσαρμόσει τις τιμές και το κόστος των υπηρεσιών μας. Έτσι, σχεδιάζουμε για σας έρευνες, που να είναι προσιτές σε όλους τους πελάτες: επαγγελματίες και ιδιώτες.

ντετέκτιβ
.