Η εξαφάνιση ενός προσώπου είναι ένα πραγματικά τραγικό γεγονός που προκαλεί σωρεία αρνητικών καταστάσεων τόσο για το ίδιο το άτομο, όσο και για το σύνολο του οικείου περιβάλλοντός του, το οποίο ξαφνικά βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κατάστασης που πραγματικά δεν ξέρει πως να την αντιμετωπίσει.

Δεν επιτρέπονται ερασιτεχνισμοί στις εξαφανίσεις προσώπων

Οι εξαφανίσεις προσώπων δεν χωρούν ερασιτεχνισμούς και πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά από επαγγελματίες.

Το γραφείο μας παρέχει μια ιδιαίτερα ειδικευμένη υπηρεσία εύρεσης εξαφανισμένων προσώπων.