Τί χρειάζεται να γνωρίζετε για τα δικαιώματα των ενοικιαστών; Πολλές πληροφορίες μπορεί και σας παρέχει το γραφείο μας, διότι οι παγίδες, που κρύβει ένα συμβόλαιο είναι πάρα πολλές.

Ορθότερο είναι να αναγράφεται ότι ο μισθωτής ευθύνεται μόνο για τις δαπάνες και επισκευές που αφορούν τη χρήση του ακινήτου, ενώ αντιθέτως για επισκευές και δαπάνες που αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία του ακινήτου (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρικά, ασανσέρ, λέβητας κ.λπ.) ευθύνεται ο ιδιοκτήτης. Σε κάθε περίπτωση επικίνδυνες είναι διατάξεις που καθιστούν τον μισθωτή απροστάτευτο με φράσεις όπως «παραλαμβάνω ανεπιφύλακτα το μίσθιο», «παραιτούμαι από την άσκηση των δικαιωμάτων μου» κ.λπ.

1. Οι μισθώσεις κατοικίας έχουν υποχρεωτική ελάχιστη διάρκεια τριών ετών (Ν. 2235/1994 και Ν.1703/1987). Συνεπώς αν έχετε συμφωνήσει διάρκεια μίσθωσης μικρότερη από τρία έτη, έχετε δικαίωμα να παραμείνετε στο ακίνητο για όλη την τριετία. Αντιστρόφως, αν κατά τη λήξη της μίσθωσης θέλετε να φύγετε, ο ιδιοκτήτης μπορεί να απαιτήσει ως αποζημίωση τα ενοίκια που θα χάσει ως το τέλος της τριετίας. Αν έχετε συμφωνήσει διάρκεια μίσθωσης μεγαλύτερη από τρία έτη, ισχύει η διάρκεια που συμφωνήσατε.

2. Αν το ακίνητο εμφανίζει βλάβες ή ελαττώματα για τα οποία ο ιδιοκτήτης δεν σας ενημέρωσε πριν από την υπογραφή του συμβολαίου, έχετε δικαίωμα:

Να απαιτήσετε την επιδιόρθωση του ελαττώματος με έξοδα του ιδιοκτήτη και ταυτόχρονα τη μείωση ή και μη καταβολή του ενοικίου ως το χρονικό σημείο της επισκευής.

Να ζητήσετε αποζημίωση για τα επιπλέον έξοδά σας λόγω του ελαττώματος.

Αν ο ιδιοκτήτης αρνείται να επιδιορθώσει το ελάττωμα μέσα σε λογικό διάστημα έχετε το δικαίωμα λύσης της μίσθωσης και αποζημίωση για όλα τα έξοδα στα οποία προβήκατε λόγω ελαττώματος.

Δεν έχετε τα παραπάνω δικαιώματα σε περίπτωση που γνωρίζατε εξαρχής τα εν λόγω ελαττώματα ή αν υπογράψατε έγγραφο που ορίζει ότι «παραλαμβάνετε ανεπιφύλακτα το μίσθιο».

3. Αν θέλετε να αφήσετε το ακίνητο πριν από τη λήξη του συμφωνημένου χρόνουπρέπει:

Να τηρήσετε προθεσμία ειδοποίησης τριών μηνών και να επικαλεστείτε έναν «σπουδαίο λόγο» για τη λύση της σύμβασης.

Δεν οφείλετε να τηρήσετε προθεσμία σε περίπτωση σοβαρού ελαττώματος του ακινήτου που ο ιδιοκτήτης αρνείται να επισκευάσει.

Πόσο σημαντικά είναι τα δικαιώματα των ενοικιαστών;

Τα δικαιώματα ενοικιαστών είναι εξίσου σημαντικά με αυτά του μισθωτή παρόλο που πολλές φορές, ούτε οι ίδιοι οι ενοικιαστές τα γνωρίζουν και προχωρούν στην υπογραφή συμβολαίου χωρίς να έχουν ελέγξει τα δικαιώματά τους.

Στο γραφείο μας σας ενημερώνουμε σχετικά με το πλαίσιο που ισχύει, σας προτείνουμε τις κατάλληλες συμβουλές και σας κατευθύνουμε σε ανθρώπους που θα προασπίσουν τα δικαιώματά σας και θα σας δικαιώσουν σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αδιαφορεί ή αρνείται τις υποχρεώσεις του.

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ INSIDER, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στα Γραφεία ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ INSIDER λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κρίση στη χώρα μας και τις δυσκολίες, που έχει επιφέρει στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου έχουμε προσαρμόσει τις τιμές και το κόστος των υπηρεσιών μας. Έτσι, σχεδιάζουμε για σας έρευνες, που να είναι προσιτές σε όλους τους πελάτες: επαγγελματίες και ιδιώτες.

ντετέκτιβ
.