Ο όρος «απάτη» περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις πιο κάτω πράξεις οι οποίες διαπράττονται από κάποιον από τους συμβαλλόμενους, ή με τη συγκατάθεση αυτού, ή από τον αντιπρόσωπο του, με σκοπό εξαπάτησης άλλου συμβαλλόμενου ή του αντιπροσώπου του, ή εξώθησης αυτού στη σύναψη σύμβασης

  • την παράσταση αναληθούς γεγονότος ως αληθούς, από πρόσωπο που δεν πιστεύει ότι αυτό είναι αληθές
  • την ενεργό απόκρυψη γεγονότος από πρόσωπο που γνωρίζει το γεγονός ή πιστεύει αυτό
  • την υπόσχεση που δόθηκε χωρίς πρόθεση εκπλήρωσης της

Απάτες σχετικές με επενδύσεις

Οι απάτες σχετικά με επενδύσεις, ψευδή παροχή υπηρεσιών, ανύπαρκτων συμβολαίων έχουν πλήξει μεγάλο αριθμό ατόμων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αποτελούν μια ευρεία γκάμα υποθέσεων και απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τις ιδιωτικές έρευνες. Θύματα απάτης μπορούν να πέσουν άτομα κάθε ηλικίας.

Το κλειδί για την αντιμετώπιση της απάτης είναι η εις βάθος έρευνα η οποία λειτουργεί σε τρία βασικά στάδια:

  • στην πρόληψη
  • την έγκαιρη ανίχνευση
  • και στην άμεση αντιμετώπιση και καταστολή.

Πολλές απάτες πλήττουν ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις θέτοντας σε κίνδυνο την αρμονική λειτουργία και τις εργασίες του εταιρικού περιβάλλοντος.

Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας στοχεύει στην αντιμετώπιση της απάτης στη ρίζα της και σε όλες τις πιθανές της προεκτάσεις. Χάρις στην πολυετή μας εμπειρία και τον επαγγελματισμό μας καταστέλλουμε και όλες τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει η απάτη στα εμπλεκόμενα άτομα σε προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Απάτες από ευυπόληπτα άτομα

Οι απάτες μπορεί να διενεργούνται ακόμα και από άτομα ευυπόληπτα υπεράνω πάσης υποψίας που συγκεντρώνουν ακόμα και τη συνολική κοινωνική αποδοχή.

Συνέπειες μία απάτης

Από μία μορφή απάτης μπορούν να πληγούν ολόκληρες ομάδες ανθρώπων. Το γραφείο μας προσφέρει συλλογή αδιάσειστων στοιχείων και ενημερώνει για τους τρόπους προστασίας έναντι της απάτης.

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ INSIDER, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στα Γραφεία ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ INSIDER λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κρίση στη χώρα μας και τις δυσκολίες, που έχει επιφέρει στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου έχουμε προσαρμόσει τις τιμές και το κόστος των υπηρεσιών μας. Έτσι, σχεδιάζουμε για σας έρευνες, που να είναι προσιτές σε όλους τους πελάτες: επαγγελματίες και ιδιώτες.

ντετέκτιβ
.