ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Γραφεία ερευνών ντετέκτιβ

Πλοηγηθείτε στα γραφεία ιδιωτικών ερευνών (ντετέκτιβ) insider σε Αθήνα Πειραιά Κηφισιά Γλυφάδα Θεσσαλονίκη και στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος:

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Αιόλου 100 & Σταδίου

(7ος όροφος, γραφείο 709)

T.K. 105 64, ΑΘΗΝΑ

 

Τηλ. Κέντρο: 2121043419

Κινητό   Τηλ: 6932444425  (24h)

Ντετέκτιβ - ιδιωτικές έρευνες

Δείτε και τα γραφεία ντετέκτιβ για ιδιωτικές έρευνες στο Ναύπλιο, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Αυτό συμβαίνει διότι προσφέρουμε πανελλαδική κάλυψη για ιδιωτικό ερευνητή:

Social Media για detective Private Investigation Office.

Βρείτε μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:                

   Social media insider.  Social media insider.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

Οι αιτίες διαζυγίου είναι πολλές και διαφορετικές και κυρίως αφορούν ασυμφωνία χαρακτήρα, ύπαρξη τρίτων προσώπων, παραμέληση του ατόμου ή ακόμα και βίαιη συμπεριφορά. Ένα διαζύγιο μπορεί στις μέρες μας να είναι κάτι ιδιαίτερα συνηθισμένο, όμως πάρα πολλές φορές τα πράγματα μπορούν να πάρουν πολύ δυσάρεστη τροπή.

Ένα μεγάλο ποσοστό των διαζυγίων σίγουρα δεν είναι κοινή συναινέσει με αποτέλεσμα η άρνηση να δεχθεί ένας από τους δύο συντρόφους τον επικείμενο χωρισμό να προκαλέσει πιθανόν μια σειρά αρνητικών αντιδράσεων.

Η ιδιωτική έρευνα μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν περιουσιακά ζητήματα ή μεγάλες περιουσίες. Να μάθει ο ενδιαφερόμενος μέσα από διεξοδική έρευνα ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση έτσι ώστε να μην υπάρχουν αδικίες.

Σίγουρα, ίσως ένα από τα δυσκολότερα θέματα που ανακύπτουν σε περιπτώσεις διαζυγίων είναι η επιμέλεια – διεκδίκηση του παιδιού και το δικαίωμα διατροφής.

Το ανήλικο παιδί έχει δικαίωμα διατροφής από το γονιό του κι αν ακόμα έχει περιουσία. Έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για την διατροφή του. Αρκεί λοιπόν τα εισοδήματα του ανήλικου παιδιού από την περιουσία του ή το προϊόν εργασίας του να μην επαρκούν για να δικαιούται διατροφής χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να εκποιήσει την περιουσία του.

Ο υπόχρεος προς διατροφή γονιός δεν μπορεί να προβάλει τον ισχυρισμό ότι δεν μπορεί να δώσει διατροφή, επειδή, ενόψει των δικών του υποχρεώσεων θα κινδύνευε η δική του διατροφή, παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις: Όταν το ανήλικο παιδί μπορεί να στραφεί εναντίον άλλου υπόχρεου ή όταν μπορεί το ανήλικο να διατραφεί από τα εισοδήματά του και την περιουσία του. Τότε μόνο ο υπόχρεος προς διατροφή γονιός μπορεί να προβάλει αυτό τον ισχυρισμό (ότι δεν μπορεί να δώσει διατροφή) ενώ θα πρέπει και να αποδείξει: α) το ενεργητικό της περιουσίας του (το εισόδημα του από την εργασία του, την κάθε είδους περιουσία του από οπουδήποτε αυτή προέρχεται, την ικανότητα του προς εργασία), β) τις λοιπές υποχρεώσεις του. Σε αυτές περιλαμβάνονται τυχόν υποχρεώσεις διατροφής τρίτων προσώπων οι οποίες προηγούνται ή συμπορεύονται με την υποχρέωση διατροφής προς το παιδί του καθώς και κάθε άλλου είδους υποχρεώσεις του, γ) την διακινδύνευση της διατροφής του.

Θα πρέπει δηλαδή να αποδείξει ότι η οικονομική του κατάσταση είναι τέτοια που αν αυτός υποχρεωνόταν να καταβάλει διατροφή θα υπήρχε άμεσος κίνδυνος να μην μπορεί να θρέψει τον εαυτό του.

Παρά το γεγονός ότι η διατροφή είναι απαραίτητη αρκετοί είναι αυτοί οι γονείς που προσπαθούν να αποφύγουν αυτή την υποχρέωση αποκρύπτοντας περιουσιακά στοιχεία, αμελώντας την καταβολή κ.ά.

Επειδή η διατροφή προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία του τέκνου και τα περιουσιακά στοιχεία του γονέα οι άνθρωποι του γραφείου μας μέσω λεπτομερούς και ουσιαστικής έρευνας συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εμφανίζουν στο φως την πραγματική εικόνα της κατάστασης. Στόχος μας στις περιπτώσεις διαζυγίων είναι να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Η επιμέλεια - διεκδίκηση του παιδιού δεν γίνεται πάντα με ομαλό τρόπο. Δεν είναι λίγες οι φορές που σε περιπτώσεις διαζυγίου ο ένας από τους δύο γονείς έχει πάρει με τη βία το παιδί και έχει φύγει ακόμη και σε άλλη χώρα. Η διεκδίκηση με τη βία της κηδεμονίας του παιδιού είναι σίγουρα ένα γεγονός που θα οξύνει το πρόβλημα και θα επιδεινώσει τις εντάσεις δημιουργώντας μια σειρά από ψυχολογικά προβλήματα στο παιδί που βιώνει αυτές τις διαμάχες διεκδίκησης.

Ακόμα και σε περιπτώσεις που γίνεται διεκδίκηση επιμέλειας, η ιδιωτική έρευνα φροντίζει ώστε κανένας από τους δύο συζύγους να μην προβεί σε ανεπανόρθωτες κινήσεις. Στοιχεία από έρευνες έχουν δείξει ότι είναι προτιμότερο για την εξέλιξη του παιδιού, να ασχολούνται και οι δύο γονείς μαζί του και το παιδί να έχει επαφή και με τους δύο. Βέβαια, η από κοινού επιμέλεια έχει ως βασική προϋπόθεση την καλή επικοινωνία των γονέων όσον αφορά το παιδί τους. Θα πρέπει επομένως να παραμερίζουν τις διαφορές τους και να συμβιβάζονται για χάρη του παιδιού.

Η κάθε μορφής βία -σωματική, ψυχολογική, ή ακόμα και λεκτική- που ασκείται σε βάρος μέλους μιας οικογένειας έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία του παιδιού. Αναφερόμενοι στον όρο οικογένεια δεν εστιάζουμε μόνο στην πυρηνική οικογένεια (μαμά, μπαμπάς, παιδιά) αλλά και στη διευρυμένη μορφή οικογένειας, μέλη της οποίας μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Παρατηρώντας τις μορφές της οικογενειακής βία μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

α) Τη σωματική βία με την οποία εννοούμε τις περιπτώσεις ξυλοδαρμού.

β) Τη λεκτική βία υποβιβασμός της προσωπικότητας και προσβολή του ατόμου με τη χρήση άσχημου λεξιλογίου.

γ) Συναισθηματική – ψυχολογική βία που νοείται ως άσκηση ψυχολογικής πίεσης και συναισθηματικής εκμετάλλευσης.

δ) Σεξουαλική βία δηλαδή σεξουαλική κακοποίηση και βιασμός.

Οι μορφές εκδήλωσης της ενδοοικογενειακής βίας είναι είτε μεταξύ των δύο συντρόφων-συζύγων βία του γονέα προς το παιδί, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, παραμέληση ανηλίκων, επιθέσεις εφήβων προς τους γονείς ακόμα και εκμετάλλευση ανήμπορων ηλικιωμένων ατόμων.

Οι περιπτώσεις οικογενειακής βίας ολοένα και αυξάνονται. Το άτομο θύμα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την μορφή αυτή βίας χωρίς να δεχθεί βοήθεια.

Το γραφείο μας μέσω διακριτικής και μυστικής παρακολούθησης βοηθά το άτομο που έχει πέσει θύμα κακοποίησης να φύγει άμεσα από αυτό το διαταραγμένο περιβάλλον εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την μετακίνησή του σε ασφαλές μέρος.

Μέσω μελετημένων κινήσεων και έχοντας μελετήσει προσεκτικά το οικογενειακό περιβάλλον και το προφίλ του προσώπου που κακοποιεί δημιουργούμε μία ισχυρή υπόθεση που μπορεί να οδηγήσει το θύτη στη δικαιοσύνη και στην επιβολή ποινής.

Ψάχνετε τιμές ντετέκτιβ;

Αν έχετε πελαγώσει στην έρευνά σας αναζητώντας οικονομικές τιμές για ντετέκτιβ, τότε δεν έχετε άδικο. Ο ανταγωνισμός είναι ομολογουμένως πάρα πολύ μεγάλος. Ωστόσο τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα είναι μεταξύ άλλων:

  • Ενημέρωση στο πρώτο ραντεβού στο γραφείο μας με αναλυτική περιγραφή όλων των εξόδων.
  • Σχεδιασμός της ιδιωτικής έρευνας, που έχετε πραγματικά ανάγκη και όχι αυτή, που άλλοι σας υποχρεώνουν να ακολουθήσετε.

 

Γιατί να επιλέξετε τα γραφεία ντετέκτιβ Insider;

 

γραφεία ιδιωτικών ερευνών (πρώην όρος: ντετέκτιβ) Insider προσφέρουν άριστες υπηρεσίες, απόλυτη εχεμύθεια, και ταχύτητα στις ιδιωτικές έρευνες.  Επί σχεδόν 30 έτη εμπιστεύεστε τα γραφεία μας και οι παλαιοί πελάτες ξαναέρχονται, διότι σε μας έχουν βρει τον έμπιστο συνεργάτη τους. Στους δύσκολους καιρούς, που βιώνει η πατρίδα μας και ο χειμαζόμενος λαός μας οι καθαρές κουβέντες και οι ξεκάθαρες συμφωνίες είναι το σήμα κατατεθέν του γραφείου μας.

Δίνουμε αξία στο προϊόν, που προσφέρουμε. Η ιδιωτική έρευνα, που διεξάγει το γραφείο μας ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές διασφάλισης προσωπικών δεδομένων.

 

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Όταν κάνουν αναζήτηση ιδιωτικός ερευνητής από το εξωτερικό οι μεγαλύτεροι οργανισμοί εμάς εμπιστεύονται. Ελάτε κι εσείς για ένα  ραντεβού στα γραφεία μας ή καλέστε στα τηλέφωνα, που αναγράφονται στο πάνω μέρος της σελίδας.

 

Γιατί για οτιδήποτε σε υπηρεσίες ντετέκτιβ μας εμπιστεύεστε 3 δεκαετίες τώρα ανεπιφύλακτα;

Οι υπηρεσίες μας στην ιδιωτική έρευνα είναι απαράμιλλες και για αυτό παραμένουμε το καλύτερο γραφείο ιδιωτικών ερευνών (ντετέκτιβ) στην Ελλάδα. Τέλος, κάνουμε τους καλύτερους διακανονισμούς στην αγορά και προσφέρουμε τις πιο ανταγωνιστικές τιμές ντετέκτιβ για κάθε είδους έρευνα.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για όσα μας προσφέρατε όλα αυτά τα χρόνια, που πέρα από το μεράκι της εργασίας είναι και συναισθήματα ανθρωπιάς, συγκίνησης, κατανόησης και αμοιβαιότητας.

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

Πλοηγηθείτε στα γραφεία ιδιωτικών ερευνών μας (ντετέκτιβ) σε όλη την Ελλάδα, διότι έχουμε τη μεγαλύτερη εμπειρία στις ιδιωτικές έρευνες:

Η εργασία του ιδιωτικού ερευνητή δεν είναι επάγγελμα με την ευρεία έννοια του όρου, αλλά αποτελεί προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Διεύθυνση - Επικοινωνία μαζί μας

Επικοινωνήστε με τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών μας (ντετέκτιβ), διότι η εργασία μας αποτελεί κατάθεση ψυχής.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Αιόλου 100 & Σταδίου

(7ος όροφος, γραφείο 709)

T.K. 105 64, ΑΘΗΝΑ

Τηλ. κέντρο: 2121043419

Κιν.      Τηλ.: 6932444425 (24h)

Βρείτε μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:                

   Social media insider.  Social media insider.