10 Κριτήρια επιλογής άκρως απαραίτητα

  • Ένας ιδιωτικός ερευνητής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από κάποιον επίσημο κρατικό φορέα που αφορά την συγκεκριμένη ειδικότητα και σαφώς να αποτελεί μέλος σε κάποιον παρεμφερή σύλλογο με το επάγγελμά του.
  • Είναι σημαντικό να εργάζεται σύμφωνα με το θεσπισμένο νομικό πλαίσιο (Ν. 3206 /19.12.2003 (ΦΕΚ Α’ 298/23.12.2003).
  • Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια, υπευθυνότητα, διακριτικότητα, ακεραιότητα και επαγγελματισμό.
  • Θα πρέπει να είναι καλά αποδεκτός και να έχει την εκτίμηση των συνεργατών του.
  • Να είναι αναγνωρίσιμος.
  • Χρειάζεται να διέπεται από άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, κάτι το οποίο είναι πλήρως βοηθητικό για τη συλλογή τεκμηριωμένων αποδείξεων.
  • Πρέπει να είναι ενημερωμένος σχετικά με την ειδικότητα του.
  • Να είναι ικανός στη συλλογή πληροφοριών, που γίνονται μέσω έρευνας. Ακόμη, οι προκλήσεις που θα εμφανίζονται να αντιμετωπίζονται σε πολύ καλό βαθμό, καθώς και να είναι οργανωτικός σε κάθε εμφανιζόμενο εμπόδιο.
  • Πρέπει να ξεχωρίζει από μεγάλη εμπειρία. Θα ήταν καλό να ερωτηθεί από πελάτες σχετικά με τη δουλειά του. Πάντα να επιλέγετε ερευνητή που να έχει την κατάλληλη εξειδίκευση για την υπόθεσή σας.
  • Οι υποθέσεις που θα αναλαμβάνει θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κατάλληλο καταρτισμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία.

NTETEKTIB, INSIDER ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στα Γραφεία ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ INSIDER λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κρίση στη χώρα μας και τις δυσκολίες, που έχει επιφέρει στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου έχουμε προσαρμόσει τις τιμές και το κόστος των υπηρεσιών μας. Έτσι, σχεδιάζουμε για σας έρευνες, που να είναι προσιτές σε όλους τους πελάτες: επαγγελματίες και ιδιώτες.

ντετέκτιβ

NTETEKTIB ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, INSIDER ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

NTETEKTIB ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Για NTETEKTIB ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο Ντετέκτιβ για την πιο δύσκολη Ιδιωτική Αποστολή!

Εμπιστεύεστε πάντα μόνο οργανωμένα Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών!

NTETEKTIB ΠΕΙΡΑΙΑΣ, INSIDER ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ στα γραφεία μας θα βρείτε Ιδιωτικό Ερευνητή εξειδικευμένο για εξαφανίσεις προσώπων, αναζητήσεις στο εξωτερικό κα.

Αναθέστε σε Αναγνωρισμένα Νόμιμα Γραφεία Ντετέκτιβ την υπόθεσή σας!

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ