• Ο ιδιωτικός ερευνητής θα πρέπει να έχει πιστοποίηση από επίσημο κρατικό φορέα στην ειδικότητα του και να είναι μέλος αντίστοιχου αναγνωρισμένου συλλόγου του επαγγέλματος του.
  • Θα πρέπει να λειτουργεί εντός του θεσπισμένου νομικού πλαισίου (Ν. 3206 /19.12.2003 (ΦΕΚ Α’ 298/23.12.2003).
  • Να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό και τεχνογνωσία έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις κάθε υπόθεσης.
  • Να έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Ρωτήστε τον για τους τομείς της έρευνας του και επιλέξτε ερευνητή εξειδικευμένο για την υπόθεση που τον χρειάζεστε.
  • Θα πρέπει να διαθέτει υψηλή ικανότητα συλλογής πληροφοριών, μέσω των μεθόδων έρευνας, να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις και να έχει οργανωτικές ικανότητες ώστε να παρακάμπτει τα εμπόδια.
  • Να είναι ενήμερος για τις τελευταίες εξελίξεις του τομέα του.
  • Να έχει καλή φήμη.
  • Να έχει σημαντικές επικοινωνιακές ικανότητες, πλεονέκτημα που βοηθά ιδιαίτερα στη συλλογή τεκμηριωμένων αποδείξεων.
  • Να διέπεται από τις αρχές της εχεμύθειας, της υπευθυνότητας, της διακριτικότητας και να λειτουργεί με ακεραιότητα και επαγγελματισμό.
  • Να έχει την αποδοχή και την εκτίμηση των συναδέλφων του.

NTETEKTIB, INSIDER ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στα Γραφεία ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ INSIDER λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κρίση στη χώρα μας και τις δυσκολίες, που έχει επιφέρει στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου έχουμε προσαρμόσει τις τιμές και το κόστος των υπηρεσιών μας. Έτσι, σχεδιάζουμε για σας έρευνες, που να είναι προσιτές σε όλους τους πελάτες: επαγγελματίες και ιδιώτες.

ντετέκτιβ

NTETEKTIB ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, INSIDER ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

NTETEKTIB ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Για NTETEKTIB ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο Ντετέκτιβ για την πιο δύσκολη Ιδιωτική Αποστολή!

Εμπιστεύεστε πάντα μόνο οργανωμένα Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών!

NTETEKTIB ΠΕΙΡΑΙΑΣ, INSIDER ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ στα γραφεία μας θα βρείτε Ιδιωτικό Ερευνητή εξειδικευμένο για εξαφανίσεις προσώπων, αναζητήσεις στο εξωτερικό κα.

Αναθέστε σε Αναγνωρισμένα Νόμιμα Γραφεία Ντετέκτιβ την υπόθεσή σας!

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑΣ