ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Γραφεία insider

  

Κεντρικά γραφεία:

Αιόλου 100 & Σταδίου

 

(7ος όροφος, γραφείο 709)

 

T.K. 105 64, ΑΘΗΝΑ

 

Τηλ. Κέντρο: 2103218888

Κινητό   Τηλ: 6932444425  (24h)

Βρείτε μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

        

   Social media insider.  Social media insider.

Designed by

Σχεδιασμός της ιστοσελίδας "www.insider.com.gr"

Αυτή η εξαιρετική αλλά και πανεύκολη στη χρήση της ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί από τη "medusa DvT". Η ιδέα ήταν να σχεδιαστεί ένας εύκολος τρόπος πλοήγησης κάνοντας χρήση ενός λιτού και απέριττου εικαστικού και όχι των συνηθισμένων τρόπων που έχουν υιοθετηθεί από άλλες ιστοσελίδες.

Το αποτέλεσμα είναι άρτιο αισθητικά και ευχόμαστε κάθε νέα συνεργασία να είναι πολλαπλά ανταποδoτική.

Σας ευχόμαστε ευχάριστη πλοήγηση!


This website is designed by "medusa DvT" and is aiming at developing new ideas in webdesign combined with excellent user performance. The basic idea was to create an easy to work theme using a simple design beyond the usual way other websites have adopted.

The result is remarkable and we wish every new partnership to turn out very profitable.